Firma SILCAR Sp. z o.o. jako konsorcjant biznesowy w okresie od 28.05.2013 do 30.06.2015 roku wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zrealizowała projekt badawczy pt: „Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”

Głównym celem Projektu było opracowanie innowacyjnych technologii produkcji pieczywa jasnego pszennego i makaronu o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego wykazujących działanie prozdrowotne, opracowanie nowatorskiej technologii produkcji ziarna pszenicy, z wykorzystaniem narzędzi rolnictwa precyzyjnego i ograniczenia zanieczyszczenia azotem wód podziemnych na terenach rolniczych. Zamierzony cel projektu został osiągnięty przez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie nowych produktów rynkowych.  W ramach Projektu przeprowadzono kompleksowe badania dotyczące głównych ogniw łańcucha produkcji wyrobów zbożowych: od producenta ziarna do konsumenta oraz badania rynku. Wyniki prac badawczych zostały zastosowane w praktyce gospodarczej, na potrzeby rynku zbóż i produktów zbożowych w zupełnie nowej linii technologicznej, obniżającej kaloryczność wyrobów piekarskich z jasnego pieczywa i makaronu. Wdrożenie do produkcji prozdrowotnego pieczywa jasnego i makaronu ma korzystny wpływ na zmniejszenie udziału w Polsce ludzi z nadwagą, otyłością i cukrzycą, w tym młodzieży szkolnej.